NÄKEMYKSIÄNI

Vastaanotolle on päästävä hädän tullen heti, kiireettömissä tilanteissa viikossa. Puretaan nykyinen kestämätön tilanne. Yhteys terveyskeskukseen on saatava välittömästi. Hammaslääkäriin on päästävä kiireettömissä tilanteissa kuukauden kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa samana päivänä.

Perhekeskuksissa on perheiden arjen henki. Sinne mennään hakemaan apua tai vain kahville toisten vanhempien ja lasten seuraan. Vanhemmuus on vaativa tehtävä. Huolehditaan, että jokainen perhe saa halutessaan riittävän tuen. Perustetaan alueellisia perhekeskuksia. Niihin sijoitetaan neuvola, nykyiset perhepalvelut ja tarvittaessa erikoislääkärien...

Riittävä määrä hoitajia on edellytys laadukkaalle hoivalle ja hoidolle. Jokaisella on halutessaan oikeus asua omassa kodissaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Kotihoitoa tehostetaan. Vanhusta ei pidä jättää sairastamaan yksin kotiin.

Palveluasumisen paikkoja on lisättävä. Huolehditaan palvelujärjestelmän kyvystä ymmärtää vanhuksen yksilölliset...

Pelastustoimen tehtävät vaativat korkean tason osaamista. Vantaa-Kerava -alueen pelastuspalvelut on järjestetty tehokkaasti kuntien yhteisessä pelastuslaitoksessa. Jatketaan samalla yhteistyörakenteella ja varmistetaan laadukas pelastustoiminta ja ensihoito.

MIKSI KANNATAN JOUKOA?

"Minä pidän tärkeinä omissa valinnoissani sitä, että ääneni saava ehdokas ymmärtää
elämisen ongelmia monelta kantilta ja hänellä on aitoa halukkuutta vaikuttaa siihen, että
minäkin saisin hyvää hoitoa ja turvaa, jos niitä tarvitsen. En kaipaa meille jenkkilän mallia, jossa
ihminen saa tulla toimeen itekseen, ellei ole leveää ja paksua lompakkoa." E.N.


"Koska Jokke on hyvä jätkä." J.H.

"Puolue on oikea. Arvostan sen periaatteita. Hieman Joukoa vanhempana boomerina pidän tärkeänä, että ikäisiäni valitaan Aluevaltuustoon. Olen huolissani vanhusten hoidosta tulevaisuudessa ja nyt." A.S.


"Luotan ihmisiin, joilla on sekä kokemusta, että näkemystä kokonaisuudesta ja kykyä vaikuttaa. " E.N.


"Meil vantaalaisilla ei oo varaa heittää hukkaan tän papparaisen mieletöntä kokemusta ja taitoa, kun puhutaan hyvinvoinnista. Äänestämällä Jokkea autamme varmasti Vantaalaisia saamaan oikeudenmukaista kohtelua." M.P.