Vanhuksille hyvä hoiva

01.12.2021

Riittävä määrä hoitajia on edellytys laadukkaalle hoivalle ja hoidolle. Jokaisella on halutessaan oikeus asua omassa kodissaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Kotihoitoa tehostetaan. Vanhusta ei pidä jättää sairastamaan yksin kotiin. 

Palveluasumisen paikkoja on lisättävä. Huolehditaan palvelujärjestelmän kyvystä ymmärtää vanhuksen yksilölliset tarpeet. Vanhus on tärkein, ei järjestelmä.

Jokaisella pitää olla oikeus toisen ihmisen seuraan.
Läheisyys toteutuu vanhustenkeskuksissa ja hoivakodeissa.
Oikeus ulkoiluun ja virkistykseen pitää olla itsestäänselvyys. 

Hyvinvointialueella ymmärretään omaishoitajien suuri inhimillinen arvo. Vantaa-Kerava -alueella varmistetaan, että jokainen omaishoitaja saa lain mukaisen korvauksen, ohjauksen ja vapaa-ajan sekä mahdollisuuden lepoon.

VAPAAEHTOISTYÖTÄ PITÄÄ ARVOSTAA

Vantaa-Kerava -alueella on 22 000 vapaaehtoistoimijaa. Vapaaehtoiset antavat sosiaali- ja terveystoimelle voimavaran, joka vastaa tuhatta henkilötyövuotta. Vapaaehtoiset eivät korvaa ammatillista työtä. He luovat edellytyksiä hyvän elämän toteutumiselle. Samalla, kun kiitämme jokaista teitä, me haluamme varmistaa, että myös vapaaehtoiset jaksavat.