Vanhustenhuolto voidaan turvata

01.12.2021

Riittävä määrä hoitajia on edellytys laadukkaalle hoivalle ja hoidolle. Jokaisella on halutessaan oikeus asua omassa kodissaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Kotihoitoa tehostetaan.

Vanhusta ei pidä jättää sairastamaan yksin kotiin. Jokaisella pitää olla oikeus toisen ihmisen seuraan. Läheisyys toteutuu vanhustenkeskuksissa ja hoivakodeissa. Oikeus ulkoiluun ja virkistykseen pitää olla itsestäänselvyys.

Palveluasumisen paikkoja on lisättävä. Huolehditaan palvelujärjestelmän kyvystä ymmärtää vanhuksen yksilölliset tarpeet. Vanhus on tärkein, ei järjestelmä. 

Vanhusta ei pidä jättää sairastamaan yksin kotiin. Jokaisella pitää olla oikeus toisen ihmisen seuraan.