Perhekeskukset tukevat vanhemmuutta

01.12.2021

Perhekeskuksissa on perheiden arjen henki. Sinne mennään hakemaan apua tai vain kahville toisten vanhempien ja lasten seuraan. Vanhemmuus on vaativa tehtävä. Huolehditaan, että jokainen perhe saa halutessaan riittävän tuen. Perustetaan alueellisia perhekeskuksia. Niihin sijoitetaan neuvola, nykyiset perhepalvelut ja tarvittaessa erikoislääkärien vastaanotto sekä alan järjestöjen ja seurakuntien matalan kynnyksen toimintaa.

Vanhemmuus on vaativa tehtävä.
Huolehditaan, että
jokainen perhe saa halutessaan riittävän tuen. 

Lapsissa on tulevaisuus. Jokainen lapsi ansaitsee huomiota, kannustusta ja hyvää hoitoa. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee turvata vähintään yksi hyvä harrastus.