Hyvinvointialue - Mitä ja Miksi?

08.12.2021

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin sijoitetaan kaikki meidän terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeät palvelut. Saman katon alla ovat lääkärit ja hoitajat, fysiatrit, fysioterapeutit ja muut terapeutit, erikoislääkärit, hammaslääkärit ja hammashoitajat, psykologit, sosiaalityöntekijät ja neuvontapisteet hakemusten teoille sekä laboratorio- ja röntgenpalvelut. Kaikki tämä sinun fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Sosialidemokraatit on yhteistyön puolue. Haluamme, että hyvinvointialue jatkaa hyvää työtä peruskuntiensa Vantaan ja Keravan kanssa. Kunnat huolehtivat jatkossa ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä, hyvinvointialue sosiaali -ja terveyspalveluista ja pelastustoiminnasta sekä HUS erikoissairaanhoidosta. 

Henkilöstöä tuetaan sote-uudistuksessa hyvällä muutosjohtamisella. Hyvinvointialueella on hyvä työskennellä. Hyvinvointialue pitää huolta työntekijöistään. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostetaan.